بنر عجیب ترین اسب سیاه دنیا

گروه داوران بخش قصه

hadis lazar gholami600
شرمین نادری
سمیرا رستگارپور
فرزاد میرشکاری

گروه داوران بخش تصویرسازی

بنفشه احمدزاده
kianoosh gharibpoor 400
کمال طباطبایی

منو اصلی

جانم بفرمایید