هایده و عروسکهای تاجمیر

نویسنده: شرمین نادری در تاجمیرخراسان، درمیان دشت‌ها و در روستایی دور، هایده کوچک زندگی می‌کند، دختری قشنگ و مهربان که لباس‌های هزار رنگ خودش را سوزن دوزی می‌کند و با تکه پارچه‌های باقی مانده و دکمه‌ها و نخ‌های رنگی عروسک های زیبای تاجمیری می‌دوزد. عروسک‌های هایده موهای سیاه دارند و چشم‌های سیاه و وقتی می‌خندند … ادامه خواندن هایده و عروسکهای تاجمیر