روستاتیش logo 2

محصولات روستاتیش

کلیه محصولات به دست توانمند زنان و دختران روستاهایمان آماده شده است

محصولات خوراکی
عسل، دمنوش، مربا، حبه عناب، ادویه و ...

می توانید از پروژه ها، اهداف و میزان پیشرفت آنها آگاه شوید

میزان پیشرفت -->

63%

سبد های حصیری بی بی . روستای دهکهان . پروژه تجهیز کتابخانه روستا

کیف های دستی

قاب های سوزندوزی

زیورآلات سوزندوزی