• کیف عینک سوزن دوزی بلوچی ۱۸

  کیف عینک سوزندوزی بلوچی در فلزی یکی ازمحصولات پرطرفدار و کاربردی گروه بانوک است.
  این محصول در روستای سیدبار جدگال توسط بانوان روستا با نخ ابریشمی سوزندوزی می‌شود و پس از آن در تهران با فوم و پارچه آسترکشی و دوخته می‌شود. دو طرف جا عینکی با استفاده از طرحهای قدیمی بلوچی سوزندوزی شده‌است.

  مشخصات محصول

  *جنس پارچه کیف لنین است و از داخل آستردوزی تمیزی شده است.

  *سوزندوزی در دو طرف کیف انجام شده. یک طرف طبق عکس سه گل و یک طرف یک گل

  *سوزن دوزی کیف کاملا با دست و نخ ابریشم انجام شده است.

  *سایز کیف 18 در 10 سانتی متر و دهانه فلزی آن 7 سانت است.

 • کیف عینک سوزن‌دوزی بلوچی ۱۲

  کیف عینک سوزن‌دوزی بلوچی

  کیف عینک سوزن‌دوزی بلوچی یکی ازمحصولات پرطرفدار و کاربردی گروه بانوک است.
  این محصول در روستای سیدبار جدگال توسط بانوان روستا با نخ ابریشمی سوزندوزی می‌شود و پس از آن در تهران با فوم و پارچه آسترکشی و دوخته می‌شود. دو طرف جا عینکی با استفاده از طرحهای قدیمی بلوچی سوزندوزی شده‌است.

  مشخصات محصول

  *جنس پارچه کیف لنین است و از داخل آستردوزی تمیزی شده است.

  *سوزندوزی در دو طرف کیف انجام شده. یک طرف طبق عکس سه گل و یک طرف یک گل

  *سوزن دوزی کیف کاملا با دست و نخ ابریشم انجام شده است.

  *سایز کیف 18 در 10 سانتی متر و دهانه فلزی آن 7 سانت است.

 • کیف عینک سوزن دوزی بلوچی ۸

  کیف عینک سوزن دوزی بلوچی

  کیف عینک سوزن دوزی بلوچی یکی ازمحصولات پرطرفدار و کاربردی گروه بانوک است.
  این محصول در روستای سیدبار جدگال توسط بانوان روستا با نخ ابریشمی سوزندوزی می‌شود و پس از آن در تهران با فوم و پارچه آسترکشی و دوخته می‌شود. دو طرف جا عینکی با استفاده از طرحهای قدیمی بلوچی سوزندوزی شده‌است.

  مشخصات محصول

  *جنس پارچه کیف لنین است و از داخل آستردوزی تمیزی شده است.

  *سوزندوزی در دو طرف کیف انجام شده. یک طرف طبق عکس سه گل و یک طرف یک گل

  *سوزن دوزی کیف کاملا با دست و نخ ابریشم انجام شده است.

  *سایز کیف 18 در 10 سانتی متر و دهانه فلزی آن 7 سانت است.

 • کیف عینک پارچه‌ای دستبافت ۹

  کیف عینک پارچه‌ای دستبافت

  کیف عینک پارچه‌ای دستبافت توسط زنان هنرمند خوسف خراسان جنوبی بافته و دوخته شده است.

  پارچه کیف عینک از الیاف پنبه طبیعی به روش سنتی و با دارهای بافندگی خانگی(توبافی) بافته می‌شود و توسط بانوان هنرمند دستان پرتوان گلدوزی و دوخته می‌شود.

  تراکم بالای بافت و طبیعی بود الیاف و رنگ آن زیبایی خاصی به پارچه داده است.

  مشخصات محصول

  *جنس پارچه دستبافت تمام پنبه است و از داخل آستردوزی تمیزی شده است.

  *آینه کاری در یک طرف کیف انجام شده.

  *سوزن دوزی و آینه کاری کیف کاملا با دست توسط زنان هنرمند خراسان جنوبی انجام شده است.

  *سایز این کیف ها حدودا 10 در  22 سانتی متر است و سر آن با نخ دو طرفه جمع می‌شود.

  *این کیف بسیار سبک و لطیف است و فضای کمی در کیف به عنوان جا عینک یا جامدادی می‌گیرد.

منو اصلی