• عروسک جفت زن و مرد ماهشهر-6

    عروسک  جفت زن و مرد بومی بندر ماهشهر بنام لیلی یَک و دومایَک به معنای عروس و داماد کوچک هستند که توسط مادرها برای دختر بچه‌ها ساخته می‌شدند.

    و بچه‌ها درواقع با بازی با این عروسکها نمایشنامه نانوشته‌ای بنام زندگی را بازی می‌کردند و برایشان تمرین زندگی بوده است.

    دوما یک عاشق لیلی یک دختر بچه همبازی اش می‌شد به خواستگاری‌اش می‌رفت و مراسم عروسی میگرفتند و تشکیل خانواده میداند و به خوبی و خوشی کنار هم زندگی می‌کردند. گاه از هم ناراحت و دلگیر می‌شدند و حتی چند روزی قهر ولی خب عشق مابینشان قوی‌تر از این حرفها بود.

    وقتی دختربچه‌ها به سن ازدواج می‌رسیدند لیلی یَک و دومایَک خود را به خواهر کوچکتر می‌دادند.

    این عروسکها جز عروسکهای بی‌چهره هستند و درگذشته اعتقاد بر این بوده که ساخت چهره مختص خداست و اگر عروسک با چهره می‌ساختند به نوعی دخالت در کار خدا محسوب می‌شده است.

منو اصلی