ماموریت ما
ماموریت ما همراهی در حل مسائل جوامع محلی است، لذا برای حل هر مشکلی در جامعه محلی ماموریتی برای خود تعریف کرده‌ایم و برای انجام آن ماموریت با کمک گروه‌های محلی و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و یا کمتر دیده شده خودشان‌، محصولاتی می‌سازیم و مخاطبان خود را دعوت کنیم تا با خرید محصول مورد نیاز خود، ما را در انجام آن ماموریت همراهی کنند.

مساله چیست؟
جوامع محلی در مناطق کمتر برخوردار با چالش‌های مختلفی در حوزه‌های آموزش‌، بهداشت، معیشت و … دست به گریبانند اما در همین جوامع ظرفیت‌های نهفته‌ای وجود دارد که می‌تواند پاسخی برای حل مساله باشد‌. اما عدم آشنایی یا آگاهی از این ظرفیت‌ها، مردم این مناطق را به چشم دوختن به دریافت کمک‌های دولتی و یا نهادهای مرتبط و غیرمرتبط سوق داده است و آنها گاهی بی‌هیچ انتظاری در فقر به حیات خود ادامه می‌دهند.

نیاز چیست؟
کشف و احیای ظرفیت‌های پایدار محلی، نیاز اصلی این جوامع است که می‌توان با تکیه بر آن، انگیزه و روحیه همکاری در میان مردم ایجاد و زیربنای توسعه پایدار را فراهم کرد.

توسعه در معنای پایدار آن امری تدریجی، بلند‌مدت و آگاهانه است که ما در بطن ماموریت خود این هدف را دنبال می‌کنیم .

فعالیت ما چیست؟
آموزش، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی، ایجاد شبکه‌های ارتباطی موثر در جهت توانمندسازی از جمله فعالیت‌هایی است که ذیل این هدف تعریف می‌شود.

بازیگرانی به نام شما
ما بر این باوریم که رسیدن به این هدف‌، ماموریت و وظیفه‌ای است که بازیگران دیگری را نیز می‌طلبد‌. بازیگرانی که به‌عنوان مخاطبان در این ماموریت مشارکت و در این راه به ما کمک می‌کنند.

بستر دیجیتال
«روستاتیش» برای رسیدن به این هدف بستری دیجیتال ایجاد کرده تا مخاطبان بتوانند با خرید محصولات، در انجام پروژه‌های مختلف مشارکت کنند.

تاثیر روستاتیش تنها یک پلتفرم فروش محصول نیست. ما می‌خواهیم از طریق روستاتیش مشارکت‌کنندگان را در جریان ماموریت‌های انجام شده و پروژه‌های توسعه روستایی قرار دهیم. به عبارتی می‌خواهیم مشارکت‌کنندگان بدانند چه تغییراتی در چه جایی ایجاد کرده‌اند.

راهکار ما
ما می‌خواهیم شما را به مشارکت مسئولانه دعوت کنیم. مشارکت در ماموریتی که ما به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آییم.

تعریف پروژه
فعالیت ما در هر روستا با تعریف یک پروژه اجتماعی / اقتصادی آغاز می‌شود که خود بر اساس فعالیت‌های تسهیل‌گری در جوامع محلی بوده و نتیجه مطالعه خواسته‌های مردم است‌. پروژه های مذکور در حوزه‌های مختلفی از جمله آموزشی، بهداشتی، ترویجی و … قابل تعریف است.

ظرفیت بومی
همزمان با تحقیق پیرامون موضوع پروژه، شناسایی ظرفیت‌های بومی منطقه نیز از سوی تسهیل‌گران اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد، به نحوی که در صورت امکان بتوان محصولاتی را برای تامین هزینه پروژه آماده کرد.

راهکار
برخی مناطق ظرفیت‌های بالقوه و برخی مناطق ظرفیت‌های بالفعلی برای ایجاد کسب‌و‌کار دارند و ما راهکارهایی جهت ارتقا و بهبود ظرفیت‌های موجود ارائه می‌کنیم.

‌مناسب‌سازی
‌در مناطقی که محصولات موجود برای ارائه به بازار نیازمند مناسب‌سازی و شناسایی بازار هستند با همکاری تیم‌های با تجربه اقدامات لازم صورت می‌گیرد و در صورت نیاز پس از آموزش و نمونه‌سازی‌، فرایندهای بازاریابی در دستور کار قرار می‌‌گیرد.

مشاوره
در برخی از مناطق محصولات آماده فروش وجود دارد اما مردم در فروش محصولات خود دچار مشکل‌اند. در این موارد مشاوره‌هایی در خصوص بهبود تولید و کنترل کیفیت محصولات را به آنها ارائه می‌کنیم و در نهایت محصولاتشان در برنامه بازاریابی و فروش قرار می‌گیرد.

فرایند توزیع سود
پس از فرایند تعیین هزینه تولید‌ و تعیین دستمزد تولید‌کننده، سودی جهت هزینه در پروژه توسعه روستا تعیین می‌شود و به صندوق توسعه روستا و یا هر شبکه فعال دیگری در روستا اختصاص می‌یابد. پلتفرم نیز در این فرایند سودی منصفانه جهت تامین هزینه‌های خود در نظر می‌گیرد‌. ‌به این ترتیب در روستا علاوه بر نفع اقتصادی که به تولید‌کنندگان می‌رسد، نفع جمعی نیز ایجاد می‌شود و هر آنچه به دست می‌آید حاصل تلاش در جامعه بومی است که می‌تواند باعث تقویت اعتماد به نفس در مردم و کودکانی شود که شاهد این تغییرات هستند.

تعهد ما
ما متعهد به شفاف‌سازی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده‌ایم، چراکه مخاطبان ما با نیت مشارکت در حل مساله به ما می‌پیوندند و ما نیز برای پاسخ به اعتماد آنها ‌گزارش‌های عملکردی و تاثیرات خود را در بازه‌های زمانی مشخص منتشر خواهیم کرد. ما می‌خواهیم غفلت را به لذت تبدیل کنیم و آن را ماموریت زندگی خود قرار داده‌ایم‌.

هدف ما
ما برای رسیدن به این هدف در جوامع محلی اقدام به تشکیل مجموعه‌ای بر ‌پایه کارآفرینی اجتماعی کرده‌ایم. کارآفرینی اجتماعی نوعی از کارآفرینی است که قصد آن بکارگیری ظرفیت‌های محلی جامعه هدف برای ایجاد کار و توسعه پایدار است و در این مسیر از کمک تسهیلگران اجتماعی برای تشخیص نیازمندی‌ها و ظرفیت‌ها از طریق ارتباط با جامعه محلی استفاده می‌کند.

توسعه
نیاز به رشد و توسعه بر پایه توانایی‌های بومی، نیازی است که در بسیاری از مناطق کمتر برخوردار باید مورد توجه جدی قرار گیرد. عموما استراتژی‌های توسعه بر صنعتی شدن تاکید داشته و نگاهی گذرا به شاخص‌های اجتماعی و غیر‌اقتصادی مانند سطح سواد، تعلیم و تربیت‌، بهداشت‌، مسکن و … داشته است و شاخص‌هایی مانند توليد ناخالص سرانه و یا تولید ناخالص ملی را به‌عنوان شاخص‌های توسعه معرفی کرده است. در حالی که این معیارها‌، معیارهای خوبی برای توزیع عادلانه رفاه نیستند حتی اگر شاخص‌های اقتصادی صعودی باشند.

شاخص‌های اجتماعی
فقر، بیکاری و نابرابری تنها علت اقتصادی ندارد و لازم است برای رسیدن به توسعه در معنای پایدار آن به شاخص‌های اجتماعی با دقت و تمرکز بیشتری توجه کرد.

هدف
هدف ما این است که بر پایه بنیان‌های نظری و تجارب عملی خود برای رشد شاخص‌های اجتماعی جوامع محلی که زیر بنای توسعه اقتصادی است، تلاش کنیم.

منو اصلی