ما به هدیه دادن دلخوشیم...

هدایای سازمانی، کار و رابطه تجاری را از شکل وظیفه محوری به رابطه محوری سوق می‌دهد.

روستاتیش پلتفرم توسعه و عرضه محصولات روستایی است

بخشی از سود فروش محصولات در روستاتیش به یک پروژه توسعه روستایی تخصیص داده می شود.

بسته های هدیه سازمانی خاص

شما می توانید بسته های اختصاصی خود را بسازید:

1- محصول خود را از دسته های زیر انتخاب کنید
2- بسته بندی و تعداد مورد نظر خود را در نظر بگیرید
3- با تماس بگیرید تا بسته را نهایی سازی کنیم
پوشاک روستاتیش

واحد
پاسخ
به
مخاطبان

مولک هستم یک مقنی از روستایی در جنوب کرمان.

  به نمایندگی از بخش پاسخ به مخاطبان در خدمت شما هستم و بخشهایی از نظرات شما را اینجا منعکس می کنم.

مولک - واحد پاسخ به مشتری

برای اطلاع از خبرهای روستاتیش ایمیل خود را وارد نمایید

در صورت نیاز به ثبت شکایت از لینک روبرو استفاده نمایید

منو اصلی