هدایای سازمانی شب یلدا2
بسته بقچه
بسته ترش دونه
بسته شب نبات
بسته قرمز خانه
بسته چشم نظر
بسته نارجان
بسته خوش نوش
بسته گُلی
بسته زری
بسته عطر چای
بسته اناردان 1
بسته اناردان 2
بسته روشنی
بسته چارخانه
بسته سه نار
بسته سفیدخانه
بسته کلبه
بسته سبزینه
بسته دارچین
بسته کوسن انار
بسته ماه جبین
بسته هنار
بسته ناردون
بسته هانی
بسته شبدر سرامیکی
قبل
بعدی

بقچه یلدا
آجیل شیرین و باسلوق در کیسه پارچه‌ای (450 گرم)
حاجی بادومی در کیسه پارچه‌ای ( 100 گرم) برگه زردآلو (200 گرم)
آلبالو خشک در شکلات‌خوری شیشه‌ای سبز ( 200 گرم)
دارچین ( 20 گرم)
لواشک (100 گرم)
انار (1 عدد)
گردو و بادام درختی با پوست (20 عدد)
بسته‌بندی در ظرف حصیری با پارچه
دستبافت قابل برندد
حداقل تیراژ: 50 عدد
سایز: 15*22*22
ترشدونه بسته هدیه یلدا 1402
ترشدونه بسته هدیه یلدا 1402
ترش دونه
برگه زردآلو در شیشه (75 گرم)
زغال اخته خشک در بانکه شیشه‌ای ( 70 گرم)
رب انار در بانکه شیشه‌ای (150 گرم)
آلبالو خشک در بانکه شیشه‌ای ( 70 گرم)
لواشک ( 60 گرم)
بسته‌بندی باکس حصیری برندد شده
حداقل تیراژ: 50 عدد
سایز: 10*13*13
شبنبات بسته هدیه یلدا 1402
شبنبات بسته هدیه یلدا 1402
شبنبات
ریسه نور ستاره‌ای
آبنبات رنگی در بانکه شیشه‌ای درچفتی (350 گرم)
گیره عکس ( 5 عدد)
بسته‌بندی در جعبه کیبوردی برندد شده
حداقل تیراژ: 50 عدد
سایز: 10*23*16
قرمزخانه بسته هدیه یلدا 1402
قرمزخانه
پسته محلی در بانکه شیشه‌ای (70 گرم)
بادام کوهی در بانکه شیشه‌ای ( 70 گرم)
آلبالو خشک در بانکه شیشه‌ای ( 150 گرم)
فال حافظ ( 1عدد)
دستمال گلدوزی شده (1 عدد)
بسته‌بندی در جعبه کشویی برندد شده
سایز: 5*16*20
چشم نظر بسته یلدا 1402
چشم نظر بسته شب یلدا 1402
چشم نظر
آویز خیر و برکت ( 1عدد)
اسپند، گلپر، کندر در 3 ظرف شیشه‌ای کوچک
آتشدان سفالی و ذغال
کبریت بلند( 1بسته)
بسته‌بندی در جعبه کیبوردی برندد شده
حداقل تیراژ: 50 عدد
سایز: 12*25*25
نارجان بسته شب یلدا 1402
نارجان بسته شب یلدا 1402
نارجان
پسته (50 گرم)
زغال اخته خشک ( 60 گرم)
آلو بخارا (100 گرم)
بسته‌بندی در باکس کریستالی برندد شده
حداقل تیراژ: 100 عدد
سایز: 16*5*5
خوش نوش بسته هدیه یلدا 1402
خوش نوش بسته هدیه یلدا 1402
خوش نوش
دمنوش عناب در بانکه شیشه‌ای کوچک (30 گرم)
آویشن در بانکه شیشه‌ای کوچک ( 20گرم)
چای ترش در بانکه شیشه‌ای کوچک ( 35 گرم)
غنچه گل محمدی در بانکه شیشه‌ای کوچک ( 20گرم)
بسته‌بندی در جعبه کشویی برندد شده
سایز: 5*22*12
گلی بسته هدیه شب یلدا 1402
گلی بسته هدیه یلدا 1402
گلی
دو عدد فنجان نعلبکی کوچک چینی میبد
یک عدد قندان چینی میبد
توت خشک در باکس کریستالی (50 گرم)
مویز سیاه در باکس کریستالی ( 50 گرم)
شکلات قهوه در باکس کریستالی (50 گرم)
بسته‌بندی در جعبه کیبوردی برندد شده
حداقل تیراژ: 100 عدد
سایز: 7*28*22
زری بسته هدیه یلدا 1402
زری بسته هدیه یلدا 1402
زری
آجیل یلدا در بانکه شیشه چفتی (450 گرم)
یک عدد رومیزی دستبافت
چراغ فیتیله‌دار سبز شیشه‌ای
پارافین مایع
بسته‌بندی در ظرف حصیری برندد شده
سایز: 10*23*23
عطر چای بسته هدیه یلدا 1402
عطر چای بسته هدیه یلدا 1402
عطرچای
چای لاهیجان در ظرف فلزی(50گرم)
بهارنارنج در ظرف شیشه‌ای کوچک (15 گرم)
غنچه گل محمدی در ظرف شیشه‌ای کوچک (15 گرم)
هل در ظرف شیشه‌ای کوچک (30 گرم)
به‌لیمو در ظرف شیشه‌ای کوچک ( 15 گرم)
دارچین (20 گرم)
بسته‌بندی در جعبه کیبوردی برندد شده
حداقل تیراژ: 100 عدد
7*17*17
اناردان بسته هدیه یلدا 1402
اناردان بسته هدیه یلدا 1402
اناردان 1
ظرف سفالی دایره انار
آجیل یلدا در کیسه پارچه‌ای
دستبافت(300گرم)
بسته‌بندی در جعبه کیبوردی برندد شده
حداقل تیراژ: 20 عدد
سایز: 12*12*24
بسته اناردان 2 یلدا 1402
بسته اناردان 2 یلدا 1402
اناردان 2
ظرف سفالی مربع انار
آجیل یلدا در کیسه پارچه‌ای
متخال(300گرم)
بسته‌بندی در جعبه کیبوردی برندد شده
حداقل تیراژ: 20 عدد
سایز: 12*12*24
روشنی بسته هدیه یلدا 1402
روشنی بسته هدیه یلدا 1402
روشنی
چراغ فیتیله‌دار شیشه‌ای
پارافین مایع
کبریت بلند
بسته‌بندی در جعبه کیبوردی برندد شده
حداقل تیراژ: 30 عدد
سایز: 10*10*16
چهارخانه بسته هدیه یلدا 1402
چهارخانه بسته هدیه یلدا 1402
چهارخانه
پسته کله قوچی ( 100 گرم)
مویز(150 گرم)
کشک حبه‌ای (150 گرم)
لواشک لقمه‌ای (120 گرم)
چهار عدد کاسه کپوبافی
یک عدد سینی مربعی کپوبافی
چهار عدد کیسه پارچه‌ای
بسته‌بندی در جعبه کیبوردی کرافت برندد شده
حداقل تیراژ: 50عدد
سایز: 12*25*25
سه نار بسته هدیه یلدا 1402
سه نار بسته هدیه یلدا 1402
سه نار
ظرف چوبی انار سه‌خانه
آجیل شور در کیسه پارچه‌ای (300 گرم)
میوه خشک در کیسه پارچه‌ای (100 گرم)
بستنی خشک در کیسه پارچه‌ای (100 گرم)
بسته‌بندی در جعبه کیبوردی برندد شده
سایز: 10*16*37
سفیدخانه بسته هدیه یلدا 1402
سفیدخانه بسته هدیه یلدا 1402
سفیدخانه
جاشمعی سرامیکی سفید
شمع وارمر
کبریت بلند
اسماج
بسته‌بندی در جعبه طلقی کرافت برندد شده
حداقل تیراژ: 50 عدد
سایز: 7*15*15
کلبه بسته هدیه یلدا 1402
کلبه بسته هدیه یلدا 1402
کلبه
جاعودی چوبی دستساز
تیله شیشه‌ای (20عدد)
فرفره چوبی (1عدد)
عود کله قندی(3عدد)
بسته‌بندی در جعبه طلقی کرافت برندد شده
حداقل تیراژ: 50 عدد
سایز: 7*15*15
سبزینه بسته هدیه یلدا 1402
سبزینه بسته هدیه یلدا 1402
سبزینه
جاشمعی سرامیکی سبز
شمع پودری
کبریت بلند
اسماج رزماری
بسته‌بندی در جعبه طلقی کرافت برندد شده
حداقل تیراژ: 50 عدد
سایز: 7*21*21
دارچین بسته هدیه یلدا 1402
دارچین بسته هدیه یلدا 1402
دارچین
کیسه قند دستبافت (3عدد)
غنچه گل محمدی (20 گرم)
پسته ( 70گرم)
آبنبات ( 70 گرم)
بسته‌بندی در جعبه کشویی برندد شده
سایز: 7*22*12
کوسن انار بسته هدیه یلدا 1402
کوسن انار بسته هدیه یلدا 1402
کوسن انار
کوسن دستبافت گلدوزی شده توسط زنان نشتیفان
. بسته بندی در جعبه کشویی برندد شده
. حداقل تیراژ: 50 عدد
سایز: 5*16*20
بسته سازمانی یلدا 1402عسل طلایی
بسته سازمانی یلدا 1402عسل طلایی
عسل طلایی
. عسل کنار (250 گرم). عسل آویشن (250 گرم)
. عسل زیرفون (250 گرم)
. دمنوش آویشن کوهی در قوطی فلزی ( 30 گرم)
. دمنوش به در قوطی فلزی ( 50 گرم)
. دمنوش پنیرک در قوطی فلزی ( 30 گرم)
. بسته بندی در هارد باکس برندد شده
. حداقل تیراژ: 100 عدد
هدایای سازمانی شب یلدا 1402 بسته کندو
هدایای سازمانی شب یلدا 1402 بسته کندو
بسته کندو
. عسل زیرفون (500 گرم)
. دمنوش آویشن کوهی در کیسه پارچه ای ( 30 گرم)
. دمنوش گل گاوزبان در کیسه پارچه ای (30 گرم)
. بسته بندی در ظرف خمره ای کپو
. حداقل تیراژ: 50 عدد
بسته یلدا سازمانی 1402 سر سلامتی
بسته یلدا سازمانی 1402 سر سلامتی
سر سلامتی
. عسل زیرفون (500 گرم)
. دمنوش آویشن کوهی در کیسه پارچه ای ( 50 گرم)
. دمنوش گل گاوزبان در کیسه پارچهای ( 30 گرم)
. بسته بندی در جعبه کرافت برندد شده
. حداقل تیراژ: 50 عد
هدایای ویژه
هدایای سازمانی شب یلدا بسته قصه شاماران
هدایای سازمانی شب یلدا بسته قصه شاماران
بسته قصه شاماران
. ماگ سرامیکی دمنوش (نقاشی شده با دست)
. انجیر خشک (100 گرم )
. کیسه قند دستبافت (1 عدد)
. زعفران با ریشه (1 مثقال )
. آویشن ( 10 گرم)
. پنیرک ( 10 گرم)
. اسطوخودوس کوهی ( 10 گرم)
. بسته بندی در جعبه چوبی گلدوزی شده
. حداقل تیراژ: 30 عدد
هدایای سازمانی شب یلدا بسته کرمون
هدایای سازمانی شب یلدا بسته کرمون
بسته کرمون
. کیسه پته دوزی شده
. پسته اکبری ( 300 گرم)
. کلمپه گردویی ( 200 گرم)
. قوتو چهل گیاه ( 100 گرم)
. بسته بندی در جعبه حصیری برندد شده
. حداقل تیراژ: 100 عدد
منتخب بسته های هدیه سال گذشته
ماه جبین بسته هدیه یلدا 1402
ماه جبین بسته هدیه یلدا 1402
ماه جبین
. پسته کله قوچی، 100 گرم
. انجیر خشک، 150 گرم
. لواشک لقمهای، 120 گرم
. سه عدد کاسه کپوبافی
. یک عدد سینی چوبی
. بسته بندی در جعبه کیبوردی کرافت
. حداقل تیراژ: 50 عدد
هنار بسته هدیه یلدا 1402
هنار بسته هدیه یلدا 1402
هنار
. یک عدد جاشکالتی سرامیکی مربعی 15 سانتی
. آجیل مخلوط شیرین ( 400 گرم )
. بسته بندی در جعبه کیبوردی کرافت
. حداقل تیراژ: 10عدد
ناردون بسته هدیه یلدا 1402
ناردون بسته هدیه یلدا 1402
ناردون
. یک عدد کاسه سرامیکی دستساز
. آجیل مخلوط شیرین (200 گرم)
. کیسه پارچهای متخال نقاشی شده
. بسته بندی در جعبه کیبوردی کرافت
. حداقل تیراژ: 10عدد
هانی بسته هدیه یلدا 1402
هانی بسته هدیه یلدا 1402
هانی
. عسل زیرفون طبیعی(400 گرم )
. مغز گردو (100 گرم)
. یک عدد کاسه مربعی کپوبافی
. پودر دارچین در ظرف شیشهای در چوب پنبهای (50 گرم)
. پودر زنجیل در ظرف شیشهای در چوب پنبهای(50 گرم)
. سربند پارچهای متخال نقاشی شده
. یک عدد سینی چوبی
. بسته بندی در جعبه کیبوردی کرافت
. حداقل تیراژ: 50 عدد
شبدر سرامیکی بسته هدیه یلدا 1402
شبدر سرامیکی بسته هدیه یلدا 1402
شبدر سرامیکی
. چهار عدد کاسه سرامیکی با درب چوبی مویز، انجیر خشک
. یک عدد اردوخوری چوبی چهارخانه
. بسته بندی جعبه کیبوردی برندد شده
. حداقل تیراژ: 10 عدد

هدیه های سازمانی شب یلدا
شب یلدا یکی از شبهایی است که برای ایرانی ها حایز اهمیت است و شبی برای دور هم جمع شدن خانواده هاست. از اینرو سازمانها و شرکت ها به منظور تحکیم رابطه خود با همکاران و شرکای سازمانی می توانند در ایجاد این خاطره سهیم باشند و به عنوان بخشی از خانواده نقشی ادا کنند. هدایای شب یلدای روستاتیش از صنایع دستی اصیلی است که در روستاها آماده می شوند و در قالب بسته هایی برای سازمانها سفارشی سازی می شود. هر بسته ای دارای حداقل میزانی برای سفارش گذاری می باشد تا قیمت تمام شده محصول را برای مشتری به صرفه نماید.
سوالاتی که اغلب از ما پرسیده می شود

حداقل تعداد سفارش هدایای سازمانی در توضیحات هر بسته آورده شده است.

 طراحی مورد نیاز سازمان با دریافت اطلاعات و خواسته های مرتبط برای برندد کردن محصول قابل انجام است.

تغییر بسته در صورتی که به کلیت طراحی بسته آسیب نرساند قابل انجام است. اما اگر میزان تغییرات باعث تغییر طراحی بسته و هدف آن گردد بهتر است بسته جدیدی طراحی گردد که مطابق با نیاز سازمان باشد. 

ساخت بسته جدید نیازمند فرایند طراحی و ساخت است و لازم است زمان کافی برای این منظور در نظر گرفته شود.

بسته به زمان و نوع سفارش، زمان تحویل متغیر است. در مناسبت های خاص مانند شب یلدا و نوروز لازم است سفارش از چند ماه قبل نهایی گردد.

ارسال سفارشات از سوی روستاتیش امکان پذیر بوده و هزینه آن به عهده سفارش دهنده است. در صورت تمایل مشتری می تواند سفارش خود را از دفتر روستاتیش دریافت و خود مبادرت به حمل آن نماید.

دو راه حل در این زمانها داریم:
1- به این منظور با مجموعه تماس بگیرید . با توجه به زمان شما برخی از بسته ها امکان تهیه در زمان سریع تری دارند.

2- راه حلی که همیشه در دسترس است، سفارش کارت هدیه برای خرید آنلاین از سایت روستاتیش است. شما می توانید به تعداد نفراتی که می خواهید به آنها هدیه دهید کارت شارژ دریافت کنید. هر کارت در واقع یک اکانت در سایت روستاتیش است که شامل یک نام کاربری و کلمه عبور است که روی کارت نوشته شده. وقتی دریافت کننده کارت با اطلاعات ورود خود به سایت وارد شود به میزانی که سازمانتان در نظر گرفته امکان خرید بدون پرداخت تا سقف شارژ شده است.
این هدیه به هرکس قدرت انتخاب داده و این حسن را خواهد داشت که هر کس بر اساس نیاز خود می تواند هدیه خود را دریافت کند.
همکاران روستاتیش
مشتریان روستاتیش
اگر سوال یا راهنمایی نیاز دارید
با شماره های زیر تماس بگیرید:

پشتیبانی : 09366447827

021-77644926

برای هر سوال یا درخواستی می توانید از طریق لینک واتساپ با ما در ارتباط باشید.
همکاران ما پاسخگوی شما خواهند بود.

از طریق لینک تماس مستقیما با ما تماس بگیرید.

                              جهت تماس کلیک نمایید

منو اصلی