برچسب: هدیه نمایشگاهی

 • بسته هدیه نمایشگاهی (حوله‌های دستبافت)

   هدایای نمایشگاهی روستاتیش:

  هدایای نمایشگاهی علاوه بر جذب بازدیدکننده و مخاطب به نوعی نشانی است تا نام و برند شرکت یا سازمان شما را برای مخاطبان ماندگار کند، از طرفی قدردانی از مشتریان و شرکایی که برای حضور و بازدید از غرفه قبلا دعوت شده‌اند.

  درست است که هدایای نمایشگاهی نوعی از هدایای سازمانی و شرکتی است، اما ویژگی‌هایی دارد که آن را متفاوت از سایر هدایای سازمانی یا هدایای مناسبتی می‌کند.

  اینکه شما قصد شرکت در چه نمایشگاهی، داخلی یا خارجی بودن نمایشگاه جنس هدیه مناسب با آن را متفاوت می‌کند. با همین راستا روستاتیش با رویکرد کارآفرینی اجتماعی هدیه نمایشگاهی جذاب و متنوعی را طراحی و تولید کرده است، بسته‌های هدیه نمایشگاهی که هر کدام دورترین روستاهای ایران هنر و زندگی را با خود می‌آورند و باکیفیت دست‌سازه‌ها و دست‌بافته‌های روستایی به دست شما می‌رسد.

  روستاتیش کسب و کار اجتماعی است که با راهبری تولید و فروش محصولات روستایی تلاش دارد تا علاوه بر کمک به معیشت زنان روستایی، همراه با روستاییان به توسعه درون‌زا و پایدار آنها کمک کند. در حال حاضر روستاتیش به طور مستقیم با 600 زن و مرد روستایی همکاری دارد.

   ویژگی‌های هدایای نمایشگاهی:

  •  سایز غرفه‌تان را در نظر داشته باشید:

  از آنجا که ظرفیت غرفه‌های نمایشگاهی محدود است لازم است با توجه به سایز غرفه و فضای مفید قابل استفاده آن هدایای نمایشگاهی خود را انتخاب و سپس سفارش دهید. هدایای بزرگ و جاگیر کار شما را در چیدمان غرفه سخت می‌کنند.

  • بسته‌بندی سبک و قابل حمل:

  پیاده‌روی‌های زیاد و بازدید از غرفه‌های متعدد برای بازدیدکنندگان خستگی به همراه دارد، از این رو هدایای بزرگ با بسته‌بندی‌های حجیم و سنگین بیشتر باعث می‌شوند هدیه‌گیرنده عطای هدیه را به لقایش ببخشد و از گرفتن آن سر باز زند؛ خصوصا اگر مدیران رده بالا و میانی باشند.

  • هدایا شکستنی و آسیب‌پذیر نباشند:

  بهتر است اشیا شکستنی و آسیب‌پذیر را برای هدیه دادن در نمایشگاه در نظر نگیرید. چرا که احتمال ضربه خوردن آن هم در طول نمایشگاه و در غرفه بالا است و همینطور مستلزم بسته‌بندی محکم و سنگین است که در نتیجه حمل آن را برای بازدیدکننده یا مشتری سخت می‌کند.

  • شاپینگ بگ یا کیسه خرید پارچه‌ای برای هدیه‌هایتان در نظر بگیرید:

  از آنجا که حمل وسایل در نمایشگاه‌ها کار سختی است حتما برای راحت‌تر بودن کیسه پارچه‌ای متناسب با هدیه برای مشتریان و بازدیدکنندگان در نظر بگیرید.

  برای قیمت تماس بگیرید
 • بسته هدیه نمایشگاهی (بند عینک گره‌سرشتی)

   هدایای نمایشگاهی روستاتیش:

  هدایای نمایشگاهی علاوه بر جذب بازدیدکننده و مخاطب به نوعی نشانی است تا نام و برند شرکت یا سازمان شما را برای مخاطبان ماندگار کند، از طرفی قدردانی از مشتریان و شرکایی که برای حضور و بازدید از غرفه قبلا دعوت شده‌اند.

  درست است که هدایای نمایشگاهی نوعی از هدایای سازمانی و شرکتی است، اما ویژگی‌هایی دارد که آن را متفاوت از سایر هدایای سازمانی یا هدایای مناسبتی می‌کند.

  اینکه شما قصد شرکت در چه نمایشگاهی، داخلی یا خارجی بودن نمایشگاه جنس هدیه مناسب با آن را متفاوت می‌کند. با همین راستا روستاتیش با رویکرد کارآفرینی اجتماعی هدیه نمایشگاهی جذاب و متنوعی را طراحی و تولید کرده است، بسته‌های هدیه نمایشگاهی که هر کدام دورترین روستاهای ایران هنر و زندگی را با خود می‌آورند و باکیفیت دست‌سازه‌ها و دست‌بافته‌های روستایی به دست شما می‌رسد.

  روستاتیش کسب و کار اجتماعی است که با راهبری تولید و فروش محصولات روستایی تلاش دارد تا علاوه بر کمک به معیشت زنان روستایی، همراه با روستاییان به توسعه درون‌زا و پایدار آنها کمک کند. در حال حاضر روستاتیش به طور مستقیم با 600 زن و مرد روستایی همکاری دارد.

   ویژگی‌های هدایای نمایشگاهی:

  •  سایز غرفه‌تان را در نظر داشته باشید:

  از آنجا که ظرفیت غرفه‌های نمایشگاهی محدود است لازم است با توجه به سایز غرفه و فضای مفید قابل استفاده آن هدایای نمایشگاهی خود را انتخاب و سپس سفارش دهید. هدایای بزرگ و جاگیر کار شما را در چیدمان غرفه سخت می‌کنند.

  • بسته‌بندی سبک و قابل حمل:

  پیاده‌روی‌های زیاد و بازدید از غرفه‌های متعدد برای بازدیدکنندگان خستگی به همراه دارد، از این رو هدایای بزرگ با بسته‌بندی‌های حجیم و سنگین بیشتر باعث می‌شوند هدیه‌گیرنده عطای هدیه را به لقایش ببخشد و از گرفتن آن سر باز زند؛ خصوصا اگر مدیران رده بالا و میانی باشند.

  • هدایا شکستنی و آسیب‌پذیر نباشند:

  بهتر است اشیا شکستنی و آسیب‌پذیر را برای هدیه دادن در نمایشگاه در نظر نگیرید. چرا که احتمال ضربه خوردن آن هم در طول نمایشگاه و در غرفه بالا است و همینطور مستلزم بسته‌بندی محکم و سنگین است که در نتیجه حمل آن را برای بازدیدکننده یا مشتری سخت می‌کند.

  • شاپینگ بگ یا کیسه خرید پارچه‌ای برای هدیه‌هایتان در نظر بگیرید:

  از آنجا که حمل وسایل در نمایشگاه‌ها کار سختی است حتما برای راحت‌تر بودن کیسه پارچه‌ای متناسب با هدیه برای مشتریان و بازدیدکنندگان در نظر بگیرید.

  برای قیمت تماس بگیرید
 • بسته هدیه نمایشگاهی (کیف عینک دستبافت)

   هدایای نمایشگاهی روستاتیش:

  هدایای نمایشگاهی علاوه بر جذب بازدیدکننده و مخاطب به نوعی نشانی است تا نام و برند شرکت یا سازمان شما را برای مخاطبان ماندگار کند، از طرفی قدردانی از مشتریان و شرکایی که برای حضور و بازدید از غرفه قبلا دعوت شده‌اند.

  درست است که هدایای نمایشگاهی نوعی از هدایای سازمانی و شرکتی است، اما ویژگی‌هایی دارد که آن را متفاوت از سایر هدایای سازمانی یا هدایای مناسبتی می‌کند.

  اینکه شما قصد شرکت در چه نمایشگاهی، داخلی یا خارجی بودن نمایشگاه جنس هدیه مناسب با آن را متفاوت می‌کند. با همین راستا روستاتیش با رویکرد کارآفرینی اجتماعی هدیه نمایشگاهی جذاب و متنوعی را طراحی و تولید کرده است، بسته‌های هدیه نمایشگاهی که هر کدام دورترین روستاهای ایران هنر و زندگی را با خود می‌آورند و باکیفیت دست‌سازه‌ها و دست‌بافته‌های روستایی به دست شما می‌رسد.

  روستاتیش کسب و کار اجتماعی است که با راهبری تولید و فروش محصولات روستایی تلاش دارد تا علاوه بر کمک به معیشت زنان روستایی، همراه با روستاییان به توسعه درون‌زا و پایدار آنها کمک کند. در حال حاضر روستاتیش به طور مستقیم با 600 زن و مرد روستایی همکاری دارد.

   ویژگی‌های هدایای نمایشگاهی:

  •  سایز غرفه‌تان را در نظر داشته باشید:

  از آنجا که ظرفیت غرفه‌های نمایشگاهی محدود است لازم است با توجه به سایز غرفه و فضای مفید قابل استفاده آن هدایای نمایشگاهی خود را انتخاب و سپس سفارش دهید. هدایای بزرگ و جاگیر کار شما را در چیدمان غرفه سخت می‌کنند.

  • بسته‌بندی سبک و قابل حمل:

  پیاده‌روی‌های زیاد و بازدید از غرفه‌های متعدد برای بازدیدکنندگان خستگی به همراه دارد، از این رو هدایای بزرگ با بسته‌بندی‌های حجیم و سنگین بیشتر باعث می‌شوند هدیه‌گیرنده عطای هدیه را به لقایش ببخشد و از گرفتن آن سر باز زند؛ خصوصا اگر مدیران رده بالا و میانی باشند.

  • هدایا شکستنی و آسیب‌پذیر نباشند:

  بهتر است اشیا شکستنی و آسیب‌پذیر را برای هدیه دادن در نمایشگاه در نظر نگیرید. چرا که احتمال ضربه خوردن آن هم در طول نمایشگاه و در غرفه بالا است و همینطور مستلزم بسته‌بندی محکم و سنگین است که در نتیجه حمل آن را برای بازدیدکننده یا مشتری سخت می‌کند.

  • شاپینگ بگ یا کیسه خرید پارچه‌ای برای هدیه‌هایتان در نظر بگیرید:

  از آنجا که حمل وسایل در نمایشگاه‌ها کار سختی است حتما برای راحت‌تر بودن کیسه پارچه‌ای متناسب با هدیه برای مشتریان و بازدیدکنندگان در نظر بگیرید.

  برای قیمت تماس بگیرید
 • بسته هدیه نمایشگاهی (کیف جامدادی و لوازم آرایش دستبافت)

   هدایای نمایشگاهی روستاتیش:

  هدایای نمایشگاهی علاوه بر جذب بازدیدکننده و مخاطب به نوعی نشانی است تا نام و برند شرکت یا سازمان شما را برای مخاطبان ماندگار کند، از طرفی قدردانی از مشتریان و شرکایی که برای حضور و بازدید از غرفه قبلا دعوت شده‌اند.

  درست است که هدایای نمایشگاهی نوعی از هدایای سازمانی و شرکتی است، اما ویژگی‌هایی دارد که آن را متفاوت از سایر هدایای سازمانی یا هدایای مناسبتی می‌کند.

  اینکه شما قصد شرکت در چه نمایشگاهی، داخلی یا خارجی بودن نمایشگاه جنس هدیه مناسب با آن را متفاوت می‌کند. با همین راستا روستاتیش با رویکرد کارآفرینی اجتماعی هدیه نمایشگاهی جذاب و متنوعی را طراحی و تولید کرده است، بسته‌های هدیه نمایشگاهی که هر کدام دورترین روستاهای ایران هنر و زندگی را با خود می‌آورند و باکیفیت دست‌سازه‌ها و دست‌بافته‌های روستایی به دست شما می‌رسد.

  روستاتیش کسب و کار اجتماعی است که با راهبری تولید و فروش محصولات روستایی تلاش دارد تا علاوه بر کمک به معیشت زنان روستایی، همراه با روستاییان به توسعه درون‌زا و پایدار آنها کمک کند. در حال حاضر روستاتیش به طور مستقیم با 600 زن و مرد روستایی همکاری دارد.

   ویژگی‌های هدایای نمایشگاهی:

  •  سایز غرفه‌تان را در نظر داشته باشید:

  از آنجا که ظرفیت غرفه‌های نمایشگاهی محدود است لازم است با توجه به سایز غرفه و فضای مفید قابل استفاده آن هدایای نمایشگاهی خود را انتخاب و سپس سفارش دهید. هدایای بزرگ و جاگیر کار شما را در چیدمان غرفه سخت می‌کنند.

  • بسته‌بندی سبک و قابل حمل:

  پیاده‌روی‌های زیاد و بازدید از غرفه‌های متعدد برای بازدیدکنندگان خستگی به همراه دارد، از این رو هدایای بزرگ با بسته‌بندی‌های حجیم و سنگین بیشتر باعث می‌شوند هدیه‌گیرنده عطای هدیه را به لقایش ببخشد و از گرفتن آن سر باز زند؛ خصوصا اگر مدیران رده بالا و میانی باشند.

  • هدایا شکستنی و آسیب‌پذیر نباشند:

  بهتر است اشیا شکستنی و آسیب‌پذیر را برای هدیه دادن در نمایشگاه در نظر نگیرید. چرا که احتمال ضربه خوردن آن هم در طول نمایشگاه و در غرفه بالا است و همینطور مستلزم بسته‌بندی محکم و سنگین است که در نتیجه حمل آن را برای بازدیدکننده یا مشتری سخت می‌کند.

  • شاپینگ بگ یا کیسه خرید پارچه‌ای برای هدیه‌هایتان در نظر بگیرید:

  از آنجا که حمل وسایل در نمایشگاه‌ها کار سختی است حتما برای راحت‌تر بودن کیسه پارچه‌ای متناسب با هدیه برای مشتریان و بازدیدکنندگان در نظر بگیرید.

  برای قیمت تماس بگیرید
 • بسته هدیه نمایشگاهی (قندان‌ حصیری و کپوبافی)

   هدایای نمایشگاهی روستاتیش:

  هدایای نمایشگاهی علاوه بر جذب بازدیدکننده و مخاطب به نوعی نشانی است تا نام و برند شرکت یا سازمان شما را برای مخاطبان ماندگار کند، از طرفی قدردانی از مشتریان و شرکایی که برای حضور و بازدید از غرفه قبلا دعوت شده‌اند.

  درست است که هدایای نمایشگاهی نوعی از هدایای سازمانی و شرکتی است، اما ویژگی‌هایی دارد که آن را متفاوت از سایر هدایای سازمانی یا هدایای مناسبتی می‌کند.

  اینکه شما قصد شرکت در چه نمایشگاهی، داخلی یا خارجی بودن نمایشگاه جنس هدیه مناسب با آن را متفاوت می‌کند. با همین راستا روستاتیش با رویکرد کارآفرینی اجتماعی هدیه نمایشگاهی جذاب و متنوعی را طراحی و تولید کرده است، بسته‌های هدیه نمایشگاهی که هر کدام دورترین روستاهای ایران هنر و زندگی را با خود می‌آورند و باکیفیت دست‌سازه‌ها و دست‌بافته‌های روستایی به دست شما می‌رسد.

  روستاتیش کسب و کار اجتماعی است که با راهبری تولید و فروش محصولات روستایی تلاش دارد تا علاوه بر کمک به معیشت زنان روستایی، همراه با روستاییان به توسعه درون‌زا و پایدار آنها کمک کند. در حال حاضر روستاتیش به طور مستقیم با 600 زن و مرد روستایی همکاری دارد.

   ویژگی‌های هدایای نمایشگاهی:

  •  سایز غرفه‌تان را در نظر داشته باشید:

  از آنجا که ظرفیت غرفه‌های نمایشگاهی محدود است لازم است با توجه به سایز غرفه و فضای مفید قابل استفاده آن هدایای نمایشگاهی خود را انتخاب و سپس سفارش دهید. هدایای بزرگ و جاگیر کار شما را در چیدمان غرفه سخت می‌کنند.

  • بسته‌بندی سبک و قابل حمل:

  پیاده‌روی‌های زیاد و بازدید از غرفه‌های متعدد برای بازدیدکنندگان خستگی به همراه دارد، از این رو هدایای بزرگ با بسته‌بندی‌های حجیم و سنگین بیشتر باعث می‌شوند هدیه‌گیرنده عطای هدیه را به لقایش ببخشد و از گرفتن آن سر باز زند؛ خصوصا اگر مدیران رده بالا و میانی باشند.

  • هدایا شکستنی و آسیب‌پذیر نباشند:

  بهتر است اشیا شکستنی و آسیب‌پذیر را برای هدیه دادن در نمایشگاه در نظر نگیرید. چرا که احتمال ضربه خوردن آن هم در طول نمایشگاه و در غرفه بالا است و همینطور مستلزم بسته‌بندی محکم و سنگین است که در نتیجه حمل آن را برای بازدیدکننده یا مشتری سخت می‌کند.

  • شاپینگ بگ یا کیسه خرید پارچه‌ای برای هدیه‌هایتان در نظر بگیرید:

  از آنجا که حمل وسایل در نمایشگاه‌ها کار سختی است حتما برای راحت‌تر بودن کیسه پارچه‌ای متناسب با هدیه برای مشتریان و بازدیدکنندگان در نظر بگیرید.

  برای قیمت تماس بگیرید
 • بسته هدیه نمایشگاهی (کوسن گلدوزی دستبافت)

   هدایای نمایشگاهی روستاتیش:

  هدایای نمایشگاهی علاوه بر جذب بازدیدکننده و مخاطب به نوعی نشانی است تا نام و برند شرکت یا سازمان شما را برای مخاطبان ماندگار کند، از طرفی قدردانی از مشتریان و شرکایی که برای حضور و بازدید از غرفه قبلا دعوت شده‌اند.

  درست است که هدایای نمایشگاهی نوعی از هدایای سازمانی و شرکتی است، اما ویژگی‌هایی دارد که آن را متفاوت از سایر هدایای سازمانی یا هدایای مناسبتی می‌کند.

  اینکه شما قصد شرکت در چه نمایشگاهی، داخلی یا خارجی بودن نمایشگاه جنس هدیه مناسب با آن را متفاوت می‌کند. با همین راستا روستاتیش با رویکرد کارآفرینی اجتماعی هدیه نمایشگاهی جذاب و متنوعی را طراحی و تولید کرده است، بسته‌های هدیه نمایشگاهی که هر کدام دورترین روستاهای ایران هنر و زندگی را با خود می‌آورند و باکیفیت دست‌سازه‌ها و دست‌بافته‌های روستایی به دست شما می‌رسد.

  روستاتیش کسب و کار اجتماعی است که با راهبری تولید و فروش محصولات روستایی تلاش دارد تا علاوه بر کمک به معیشت زنان روستایی، همراه با روستاییان به توسعه درون‌زا و پایدار آنها کمک کند. در حال حاضر روستاتیش به طور مستقیم با 600 زن و مرد روستایی همکاری دارد.

   ویژگی‌های هدایای نمایشگاهی:

  •  سایز غرفه‌تان را در نظر داشته باشید:

  از آنجا که ظرفیت غرفه‌های نمایشگاهی محدود است لازم است با توجه به سایز غرفه و فضای مفید قابل استفاده آن هدایای نمایشگاهی خود را انتخاب و سپس سفارش دهید. هدایای بزرگ و جاگیر کار شما را در چیدمان غرفه سخت می‌کنند.

  • بسته‌بندی سبک و قابل حمل:

  پیاده‌روی‌های زیاد و بازدید از غرفه‌های متعدد برای بازدیدکنندگان خستگی به همراه دارد، از این رو هدایای بزرگ با بسته‌بندی‌های حجیم و سنگین بیشتر باعث می‌شوند هدیه‌گیرنده عطای هدیه را به لقایش ببخشد و از گرفتن آن سر باز زند؛ خصوصا اگر مدیران رده بالا و میانی باشند.

  • هدایا شکستنی و آسیب‌پذیر نباشند:

  بهتر است اشیا شکستنی و آسیب‌پذیر را برای هدیه دادن در نمایشگاه در نظر نگیرید. چرا که احتمال ضربه خوردن آن هم در طول نمایشگاه و در غرفه بالا است و همینطور مستلزم بسته‌بندی محکم و سنگین است که در نتیجه حمل آن را برای بازدیدکننده یا مشتری سخت می‌کند.

  • شاپینگ بگ یا کیسه خرید پارچه‌ای برای هدیه‌هایتان در نظر بگیرید:

  از آنجا که حمل وسایل در نمایشگاه‌ها کار سختی است حتما برای راحت‌تر بودن کیسه پارچه‌ای متناسب با هدیه برای مشتریان و بازدیدکنندگان در نظر بگیرید.

  برای قیمت تماس بگیرید

منو اصلی