قصه کیا و سدو/قصه های عاشقانه روستاتیش

کیا و سدو قصه ای عاشقانه و بلوچی است
موسیقی متن از شیرمحمد اسپندیار
موسیقی انتهایی بانوک حان بی بی

با هر خرید خود از روستاتیش در توسعه روستاها مشارکت می کنید
www.roostatish.ir

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    منو اصلی