زنبورعسل؛ طلایی شگفت انگیز

نویسنده: احسان مهتدی 

زنبور عسل طلایی شگفت انگیزی است

 

 

21 روز که بگذرد تخم کارگر ماده به یک زنبور عسل کارگر بالغ تبدیل می شود و سپس زندگی شش هفته ای اش آغاز می شود . نیمی از زندگی اش را در کندو و به رتفق و فتق امور کندو می گذراند. سلول ها را تمیز می کند ، به نوزادان غذا می دهد ، لانه را با موم گسترش می دهد و در آخر به مقام زنبور محافظ ورودی کندو می رسد .

پس از سه هفته زنبور کارگر آماده خروج از کندو و پروازهای جستجوگرانه بر فراز گلهاست . تنها سه هفته تا پایان زندگی زنبور جستجوگر باقی است و این سه هفته را تنها به جستجو و همنشینی با گلها می گذراند .

کندو که گرم می شود ،آب به چینه دان می گیرد و به سوی کندو به پرواز در می آید . قطرات آب را به اطراف می پاشد تا زنبورهای دیگر با بال زدن هوای کندو را مطبوع و با طراوت نمایند .

ملکه تنها یک بار در عمر خود جفت گیری می کند و از آن زمان توان باروری می یابد. او به دنبال جفت از کندوی خود دور می شود تا جفت های مناسب خود را بیابد .

تا وقتی بوی ملکه در کندوست ، زنبورها در حرکتند . عطر حضور ملکه ، عطر یکپارچگی و تلاش است .

عطر زندگی .

 اگر ما نیز زنبورهای کارگر زندگیمان باشیم ، امروز کجای آن زندگی شش هفته  ای قرار داریم .

تمیز می کنیم ؟ آب می بریم ؟ جستجو می کنیم ؟خنک می کنیم ؟

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    منو دسته بندی

    Cart

    سبد خرید خالی است.