کارآفرینی اجتماعی؛ راهی تازه

کارآفرینی اجتماعی
کارآفرینی اجتماعی

کار در مفهوم اقتصادی آن هر اندازه خلاقانه و هر اندازه مفید باشه در خدمت سود حداکثری است و تمام فواید و تاثیرات آن کار در نبود یا کاهش سود زیر سوال می رود.
کارآفرینی اجتماعی که “محمد یونس” مبدع آن است ساز و کاری جدید برای کارآفرینی است که در آن حداکثر “منفعت اجتماعی” جایگزین حداکثر سود می شود.
کارآفرینی اجتماعی فعالیتی خلاقانه برای پیداکردن راه حل یک چالش اجتماعی است. این چالشها می توانند در حوزه های مختلفی نظیر بهداشت و آموزش باشند  .
کارآفرینی اجتماعی ممکن است برای حل چالش های مالی در ذیل خود کسب و کار اجتماعی نیز تعریف کند تا به ساختاری مستقل دست یابد.
در واقع کسب و کار یکی از مکانیزم هایی است که کارآفرینی اجتماعی برای حل مسایل خود از آنها استفاده می نماید .
بنابراین می توان فهمید که کارآفرینی اجتماعی یک بنگاه خیریه نیست .

محمد یونس می گوید : یک دلار کسب و کار اجتماعی بزرگتر از یک دلار خیریه اس .
همه ما مثال ماهی دادن و ماهیگیری یاد دادن رو به خوبی می شناسیم. شاید بهتر باشد این مثال را کمی اصلاح کنیم و بگوییم کارآفرینی اجتماعی حتی ماهیگیری یاد نمی دهد بلکه انگیزه ماهیگیری رو تقویت می کند.

شاید برخی کسب و کارها که محصولات بومی و محلی را می فروشند خود را کسب و کار اجتماعی بنماند و یا حتی از این نام به عنوان پوششی در جهت برندسازی و یا آرامش بخشیدن به وجدان معذب سرمایه داران استفاده نمایند.
اما چیزی که کارآفرینی اجتماعی را قابل تشخیص می کند، دنبال کردن تاثیری است که نه در کوتاه مدت که در بلند مدت از خود به جای می گذارد.  

محمد یونس

محمد یونس می گوید : یک دلار کسب و کار اجتماعی بزرگتر از یک دلار خیریه اس .
همه ما مثال ماهی دادن و ماهیگیری یاد دادن رو به خوبی می شناسیم. شاید بهتر باشد این مثال را کمی اصلاح کنیم و بگوییم کارآفرینی اجتماعی حتی ماهیگیری یاد نمی دهد بلکه انگیزه ماهیگیری رو تقویت می کند.

شاید برخی کسب و کارها که محصولات بومی و محلی را می فروشند خود را کسب و کار اجتماعی بنماند و یا حتی از این نام به عنوان پوششی در جهت برندسازی و یا آرامش بخشیدن به وجدان معذب سرمایه داران استفاده نمایند.
اما چیزی که کارآفرینی اجتماعی را قابل تشخیص می کند، دنبال کردن تاثیری است که نه در کوتاه مدت که در بلند مدت از خود به جای می گذارد.  

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    منو اصلی