• کیف آرایش دستبافت 4

  کیف آرایش دستبافت توسط زنان هنرمند خوسف خراسان جنوبی است که پارچه آن از الیاف پنبه ارگانیک به روش سنتی و با دارهای بافندگی خانگی بافته می‌شود و توسط بانوان هنرمند دستان پرتوان گلدوزی و یا چاپ دستی و دوخته می‌شود.

  تراکم بالای بافت و طبیعی بود الیاف و رنگ آن زیبایی خاصی به پارچه داده است.

  این کیف بسیار سبک و لطیف است و فضای کمی در کیف به عنوان جا عینک یا جامدادی می‌گیرد.

  بعضی از طرحهای روی کیف به زیبایی و ظرافت توسط زنان هنرمند خراسان جنوبی گلدوزی با چرخ یا با رنگ های طبیعی چاپ دستی شده‌است.

  شما می‌توانید علاوه بر وسایل آرایش از این کیف به عنوان جامدادی، کیف لوازم بهداشتی هم استفاده کنید.

  سایز این کیف ها حدودا 16 در 21 سانتی متر است

  بخشی سود حاصل از فروش این محصول به پروژه های توسعه روستا تخصیص داده می شود . برای آشنایی با پروژه ها می توانید از لینک زیر وارد شوید :

  پروژه های توسعه روستایی روستاتیش

   

 • کیف آرایش دستبافت 5

  کیف آرایش دستبافت توسط زنان هنرمند خوسف خراسان جنوبی است که پارچه آن از الیاف پنبه ارگانیک به روش سنتی و با دارهای بافندگی خانگی بافته می‌شود و توسط بانوان هنرمند دستان پرتوان گلدوزی و یا چاپ دستی و دوخته می‌شود.

  تراکم بالای بافت و طبیعی بود الیاف و رنگ آن زیبایی خاصی به پارچه داده است.

  این کیف بسیار سبک و لطیف است و فضای کمی در کیف به عنوان جا عینک یا جامدادی می‌گیرد.

  بعضی از طرحهای روی کیف به زیبایی و ظرافت توسط زنان هنرمند خراسان جنوبی گلدوزی با چرخ یا با رنگ های طبیعی چاپ دستی شده‌است.

  شما می‌توانید علاوه بر وسایل آرایش از این کیف به عنوان جامدادی، کیف لوازم بهداشتی هم استفاده کنید.

  سایز این کیف ها حدودا 16 در 21 سانتی متر است

  بخشی سود حاصل از فروش این محصول به پروژه های توسعه روستا تخصیص داده می شود . برای آشنایی با پروژه ها می توانید از لینک زیر وارد شوید :

  پروژه های توسعه روستایی روستاتیش

   

 • کیف آرایش دستبافت 9

  کیف آرایش دستبافت توسط زنان هنرمند خوسف خراسان جنوبی است که پارچه آن از الیاف پنبه ارگانیک به روش سنتی و با دارهای بافندگی خانگی بافته می‌شود و توسط بانوان هنرمند دستان پرتوان گلدوزی و یا چاپ دستی و دوخته می‌شود.

  تراکم بالای بافت و طبیعی بود الیاف و رنگ آن زیبایی خاصی به پارچه داده است.

  این کیف بسیار سبک و لطیف است و فضای کمی در کیف به عنوان جا عینک یا جامدادی می‌گیرد.

  بعضی از طرحهای روی کیف به زیبایی و ظرافت توسط زنان هنرمند خراسان جنوبی گلدوزی با چرخ یا با رنگ های طبیعی چاپ دستی شده‌است.

  شما می‌توانید علاوه بر وسایل آرایش از این کیف به عنوان جامدادی، کیف لوازم بهداشتی هم استفاده کنید.

  سایز این کیف ها حدودا 16 در 21 سانتی متر است

  بخشی سود حاصل از فروش این محصول به پروژه های توسعه روستا تخصیص داده می شود . برای آشنایی با پروژه ها می توانید از لینک زیر وارد شوید :

  پروژه های توسعه روستایی روستاتیش

   

منو اصلی