روستاتیش فرزند روستاهاست
با هر خرید خود در توسعه روستاها مشارکت می کنید
روستاتیش فرزند روستاهاست
با هر خرید خود در توسعه روستاها مشارکت می کنید
روستاتیش فرزند روستاهاست
با هر خرید خود در توسعه روستاها مشارکت می کنید
روستاتیش فرزند روستاهاست
با هر خرید خود در توسعه روستاها مشارکت می کنید
قبل
بعد
روستاتیش logo 2

محصولات روستاتیش

جدیدترین‌ها

خوراکی های خوشمزه روستایی

محصولات هدیه عاشقانه
محصولات هدیه عاشقانه هر روز اضافه خواهد شد

هدیه های روستاتیشی

کلیه محصولات به دست توانمند زنان و دختران روستاهایمان آماده شده است

محصولات حراجی روستاتیش

گلدوزی بی بی سارمرانی

می توانید از پروژه ها، اهداف و میزان پیشرفت آنها آگاه شوید

قصه بی بی سارمرانی را در ویدیوی زیر ببینید

قاب های سوزندوزی

زیورآلات سوزندوزی

کیسه نان و کیسه پارچه ای جدید

زیورآلات گره سرشتی

بلوزهای الیاف طبیعی سوزندوزی و گلدوزی

اکسسوری

عروسک